Sjednání pojištění nákladu

K poškození může dojít u zboží jakéhokoliv typu a velikosti.

Zde jsou tři skutečnosti, které byste o přepravě měli vědět:

Zde jsou tři skutečnosti, které byste o přepravě měli vědět:

1. Dopravci nejsou odpovědní za ztráty nebo poškození vašeho zboží způsobené přírodními katastrofami. Vy však zodpovědní jste.

2. Nemůžete předvídat, kdy příroda zasáhne. Své zboží však můžete chránit tím, že ho pojistíte.

3. Pojištění ze strany vašeho odběratele či dodavatele nestačí.


Je příliš riskantní spoléhat na pojištění někoho jiného. Sjednáním vlastního pojištění získáváte kontrolu nad pojistným krytím... a také nad náklady.


Za odcizení či špatné zacházení s nákladem ručíte vy.

Dopravci mohou omezit svou odpovědnost podle tarifů nebo nákladních listů. Pokud je váš náklad odcizen či poškozen během přepravy, vyrovnání někdy nemusí pokrýt ani vaše výdaje na náhradu zboží.


Dovolte nám, abychom vám poskytli jistotu. Spolupracovat s FedEx Trade Networks jako vaším zprostředkovatelem pojištění nákladu jednoduše dává smysl.


FedEx Trade Networks vám pomůže ušetřit peníze.

Usilovně se snažíme zajistit vám ty nejnižší možné sazby pojistného. Pro stanovení ceny, která bude přesně odpovídat vaší míře rizika, zvážíme všechny vaše vstupní údaje.


Díky FedEx Trade Networks snížíte papírování na minimum.

FedEx Trade Networks vám zajistí pojistné krytí, přičemž se současně budeme starat i o koordinaci vaší zásilky. Poplatky za přepravu i pojištění poté obdržíte na jediném fakturačním dokladu.


FedEx Trade Networks rychle zpracuje vaši případnou žádost o náhradu.

Jelikož se staráme o vaše zásilky, máme přístup k dokumentaci o nákladu. Připravíme všechny podklady a vyřídíme vaši žádost o náhradu.

FedEx Trade Networks je komplexním zprostředkovatelem pojištění v rámci námořní, letecké a pozemní přepravy.


Chcete-li získat více informací, kontaktujte FedEx Trade Networks