My Global Trade Data

Rychlost. Přesnost. Od FedEx Trade Networks.

Jde o službu My Global Trade Data. Když potřebujete zcela aktuální informace o své mezinárodní zásilce, jsou na dosah ruky. Vaše důvěrné informace jsou chráněny přihlašovacími postupy s heslem, zabezpečeným komunikačním protokolem a důslednými branami firewall.

Služba „My Global Trade Data“ se skládá z celé řady služeb okolo jádra tvořeného informacemi o přepravě, celním projednání a o vývozu i dovozu.

Služba My Global Trade Data Track vám poskytne přístup k detailním údajům o clech, přepravních nákladech, termínech a dalších obchodních aktivitách. Funkce on-line dokumentů navíc umožňuje okamžité zobrazení vaší dokumentace z oblasti mezinárodního obchodu.

Nástroj Track (Sledování) je efektivní a časově úspornou alternativou k telefonování, zjišťování informací či zasílání a přijímání faxů. Zprávy můžete zpracovávat, prohlížet nebo stahovat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Novou skvělou součástí služby Track je možnost objednat si zprávu on-line. Odkaz na zprávu je vám po jejím zpracování zaslán e-mailem.

Jednou z nejcennějších výhod používání služby Track je možnost získat podrobné informace o dané transakci, včetně informací o úhradách v hotovosti a tarifní klasifikaci.

Pro více informací o službě Track kontaktujte podporu My Global Trade Data prostřednictvím e-mailu na gtd@fedex.com.

Přístup ke službě získáte kliknutím na odkaz My Global Trade Data.