Řešení pro mezinárodní námořní přepravu

V rámci našeho komplexního mezinárodního přepravního programu poskytuje společnost FedEx Trade Networks služby pro námořní přepravu, které propojují Severní Ameriku, Latinskou Ameriku, Asii a Tichomoří, Evropu, Afriku i Blízký a Střední východ.

Využitím možností regionálních konsolidačních a tranzitních středisek, týdenních plavebních harmonogramů a těsných partnerských vztahů s více než tuctem námořních rejdařů maximalizujeme pružnost přepravy bez dopadu na ceny. Online systém sledování poskytuje konzistentní přehled o všech vašich zásilkách.

Společnost FedEx Trade Networks je schopna přizpůsobit váš program řízení přepravních služeb pro co nejefektivnější využití prostoru lodních kontejnerů:

 • Celokontejnerové přepravy (Full-container-load – FCL).
 • Přepravy kusových zásilek (Less-than-container-load – LCL) – ekonomické LCL, FedEx® International DirectDistribution a LCL direct pro zrychlené přepravy.
 • Zásilky sypkých či tekutých produktů.
 • Úplné nebo částečné pronájmy plavidel, včetně chladírenských služeb anebo palubního jeřábu pro manipulaci s těžkými zásilkami v menších přístavech.
 • Programy pro konsolidaci nákladu i dokumentů pro dovozce a vývozce, kteří nakupují od více dodavatelů.

Doplňkové služby s přidanou hodnotou nabízí flexibilitu při plnění specifických potřeb vašeho globálního obchodu:

 • Přehled o zásilkách pomocí systému My Global Trade Data.
 • Aktuální informace o národních a regionálních trzích.
 • Sjednání pojištění nákladu.
 • Překlad kontejnerů na přímé silniční tahače nebo intermodální železniční přepravu.
 • Zahrnutí služeb celního projednání nebo volba vlastního deklaranta.
 • Různé flexibilní scénáře překládky a distribuce.
 • Zprávy o odchylkách.

Chcete-li získat více informací, kontaktujte FedEx Trade Networks