Obchodní a celní poradenství

Pokud čelíte spleti pravidel, postupů a nařízení mezinárodního obchodu, obraťte se na FedEx Trade Networks jako na svého důvěryhodného poradce, díky kterému ušetříte finanční prostředky, zvýšíte efektivitu a zajistíte soulad s předpisy.

Naši konzultanti vám poskytnou důkladné zhodnocení vašich dovozních a vývozních operací. Pomůžeme vám připravit se na celní kontroly, vyškolit zaměstnance, stanovit zásady a postupy, klasifikovat produkty a mnohem více.

Naše nabídka poradenských služeb zahrnuje:

  • Program celního a obchodního partnerství proti terorismu (C-TPAT)
  • Databáze a klasifikaci produktů
  • Řešení v rámci Severoamerické dohody o volném obchodu (NAFTA)
  • Řešení pro shodu s celními předpisy
  • Certifikaci v rámci programu Importer Self-Assessment (ISA)
  • Dovozní poradenství
  • Vývozní poradenství

Chcete-li získat více informací, kontaktujte FedEx Trade Networks