Rozwiązania dla branzy motoryzacyjnej

FedEx Trade Networks, wykorzystując pełne możliwości firmy FedEx, oferuje wyspecjalizowane i dostosowane usługi dla sektora produkcji i dystrybucji części motoryzacyjnych.

Agencja celna

 • Wyspecjalizowane i terminowe usługi ułatwiają przepływ produkcyjny.
 • Usługami objęte są główne porty i trakty na terenie Stanów Zjednoczonych, Kanady i Meksyku.
 • Międzynarodowa odprawa celna dokonywana jest za pośrednictwem naszych globalnych dostawców usług celnych.
 • Baza danych produktów ułatwia prawidłowe nadawanie kodów taryf oraz naliczanie stawek.
 • System elektronicznej wymiany informacji EDI (Electronic Data Interchange).
 • Programy zautomatyzowanej odprawy celnej.
 • Składy celne i ubezpieczenia.
 • Wyczerpujące usługi zwrotu cła i uzgadniania.

My Global Trade Data

 • Zyskaj widoczność swoich towarów w każdym punkcie, w którym się znajdują, informacje o tym czy przeszły odprawę celną, a jeśli nie, to z jakiego powodu.
 • Uzyskaj dostęp do funkcji śledzenia, raportów oraz kopii międzynarodowych dokumentów przewozowych.
 • Uzyskaj możliwość poznania najnowszych wiadomości z handlu, informacji o taryfach, przepisach
  i wymaganiach dotyczących importu.
 • Przygotowuj i przechowuj amerykańskie i kanadyjskie formularze celne w trybie online.
 • Wykorzystaj system zarządzania magazynem do wyświetlania stanu magazynu w czasie rzeczywistym.

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij tutaj.

Opcje transportu globalnego

 • Elastyczne usługi transportowe zaprojektowane do redukcji kosztów i skrócenia czasu tranzytu.
 • Usługi spedycji lotniczej do wszystkich większych rynków światowych - importowych, eksportowych, krajowych i międzynarodowych.
 • Niezawodny, globalny transport morski przy konkurencyjnych stawkach, wyborze czasów tranzytu
  i opcjach planowanego frachtu morskiego.
 • Spedycja, dzięki której ładunek zostanie dostarczony do punktu docelowego na czas oraz ze wszystkimi dokumentami wymaganymi do odprawy celnej.

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij tutaj.

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się klikając FedEx Trade Networks