Usługi FedEx Trade Networks

Pozwól nam na globalne zestawienie Twojego łańcucha dostaw.

Usługi

FedEx Trade Networks oferuje ogólnoświatowe usługi spedycji, które pomagają zwiększyć efektywność łańcucha dostaw i obniżyć koszty. Zastąpimy labirynt kanałów dostaw jednym globalnym centrum kontroli
i sterowania dystrybucją, wykorzystując szeroką gamę rodzajów transportu i przewoźników, wspierając w sposób najbardziej efektywny Państwa potrzeby związane z kosztami i harmonogramem dostaw.


FedEx Trade Networks integruje usługi spedycji międzynarodowej, usługi agencji celnej, doradztwa handlowego i celnego oraz inne cenne usługi pomocnicze. Nasza globalna sieć umożliwia dostęp do nowych produktów i rynków. Dzięki obecności na wszystkich kontynentach mamy dostęp do usług niezbędnych dla Twojego łańcucha dostaw - w sposób szybki i precyzyjny - umożliwiając osiągnięcie prawdziwych optymalizacji.


Niezależnie od tego, czy korzystasz z poszczególnych usług naszej firmy, czy z ich kombinacji, FedEx Trade Networks umożliwia Twojej firmie dostęp do nowych, bardziej wydajnych i efektywnych kosztowo rozwiązań dla handlu globalnego - pozwala uprościć łańcuch dostaw i skupić się na każdej szansie oferowanej przez rynek.

Rozwiązania z zakresu spedycji międzynarodowej - morskiej, lotniczej oraz multimodalnej

FedEx Trade Networks łączy w sobie globalną dostępność z elastycznością usług, wykorzystując sieć regionalnych hubów, szeroką paletę dostępnych rejsów i połączeń w ujęciu codziennym i cotygodniowym oraz pełen zestaw usług towarzyszących. Wykorzystaj te wysoce efektywne możliwości do spełnienia wszystkich potrzeb związanych z międzynarodową spedycją ładunków i stwórz globalne rozwiązania transportowe idealnie spełniające oczekiwania Twojej firmy.

Global Order Logistics

Rozwiązania pozwalające na globalny i kompleksowy dostęp do danych, zintegrowane zarządzanie
i raportowanie zwiększające produktywność i dochodowość - łączą Twoich dostawców, kupców, produkty
i przesyłki oraz wszystkie sfery Twojej działalności.

FedEx® International DirectDistribution Air and Ocean Solutions

FedEx® International DirectDistribution Air and Ocean Solutions to prawdziwie kompleksowe rozwiązanie – transport miedzynarodowy z jednego punktu nadania do wielu destynacji koncowych za pomoca jednego, szybkiego kanalu dystrybucji.

Dystrybucja i transport drogowy

Usługa „do drzwi" uzupełni Twój łańcuch dostaw - łącząc rozmaite rodzaje transportu i usług dystrybucji, oferując elastyczne możliwości spełniające Twoje wymagania dotyczące terminów i kosztów.

Programy konsolidacji importu i eksportu w ramach spedycji morskiej i lotniczej

Pełne wsparcie dla transakcji importu i eksportu, w tym usług spedycji międzynarodowej, dostępność danych
o przesyłce, najbardziej ekonomiczne wykorzystanie przestrzeni w kontenerach morskich - w tym optymalizacja stawki usług drobnicowych LCL - oraz krótsze czasy tranzytu.

My Global Trade Data

Kompleksowy pakiet narzędzi do zarządzania informacjami o przesyłkach w trybie online, pozwalający wyeliminować koszty związane z zużyciem papieru, przy zachowaniu dostępu do wszystkich informacji przez całą dobę.

WorldTariff®

Uznane źródło informacji celno-podatkowej dla wielu krajów świata.

Usługi doradztwa handlowego i celnego

Usługi doradztwa handlowego i celnego FedEx Trade Networks oferujące importerom i eksporterom wiedzę
i doświadczenie biznesowe

Ubezpieczenie ładunku

Zarówno importując jak i eksportując możesz objąć chroną swój ładunek i transakcje korzystając
z ubezpieczenia cargo oferowanego przez FedEx Trade Networks.

Rozwiązania dostarczania części motoryzacyjnych

FedEx Trade Networks – bazując na kompleksowych rozwiązaniach FedEx – świadczy wyspecjalizowane
i dedykowane usługi dla rynku dostaw części samochodowych.

Obsługa celna

Będąc jednym z największych brokerów celnych w Ameryce, możemy skrócić czas potrzebny na proces odprawy celnej Twoich przesyłek - bez problemów i bez niespodzianek. Koordynujemy usługi obsługi celnej także poza Ameryką.

Rejestracja podmiotów obracających produktami żywnościowymi w FDA

Wszystkie krajowe i zagraniczne firmy, które produkują, przetwarzają, pakują i przechowują żywność przeznaczoną do spożycia przez ludzi i zwierzęta na terenie Stanów Zjednoczonych muszą zarejestrować się w agencji FDA (Food and Drug Administration). Nasz dedykowany zespół do współpracy z FDA posiada bieżące informacje na temat przepisów oraz procedury pozwalające przygotować naszych klientów do zachowania zgodności z tymi przepisami.

EDI/XML

Zwiększ widoczność przesyłki w tranzycie celnym, przyspiesz odprawę ładunku i zwiększ dokładność
i poprawność danych dzięki użyciu Elektronicznej Wymiany Danych (EDI) oraz komunikatów Extensible Markup Language (XML).