Międzynarodowa spedycja lotnicza

FedEx Trade Networks oferuje usługi międzynarodowej spedycji lotniczej, łączące wszystkie większe rynki światowe - w imporcie i eksporcie, w ruchu międzykontynentalnym, jak
i międzyregionalnym. Nasze usługi obejmują obszar Ameryki Północnej, Ameryki Łacińskiej, regionu Azji i Pacyfiku, Europy i Bliskiego Wschodu.

Uprość swój łańcuch dostaw, uelastycznij możliwości transportowe i zmniejsz koszty dzięki wsparciu usług, w pełnym zakresie wykorzystując regionalne centra przeładunkowe, szeroką paletę dostępnych rejsów i połączeń w ujęciu codziennym i cotygodniowym, kontrakty z wieloma przewoźnikami lotniczymi i dostęp do największego na świecie przewoźnika przesyłek lotniczych, firmy FedEx Express.

Oferujemy efektywny sposób przygotowywania dokumentacji, pełny zakres ubezpieczenia cargo, doskonałą możliwość śledzenia przesyłek w trybie online oraz stały dostęp do pełnego zakresu informacji na temat przesyłki w transporcie międzynarodowym oraz podczas odprawy celnej.

FedEx Trade Networks pomaga również w dostosowaniu i zoptymalizowaniu programu międzynarodowej spedycji lotniczej swoich klientów przy użyciu pełnego zakresu usług, obejmującego:

  • Usługi typu „door-to-door" i „airport-to-airport" oraz odpowiednie opcje cenowe
  • Konsolidacje i transporty kierowane bezpośrednio do odbiorcy.
  • Konkurencyjne usługi spedycji lotniczej dla przesyłek mniej pilnych.

Usługi wartości dodanych wprowadzające elstyczność przy osiąganiu celów handlu międzynarodowego:

  • Śledzenie przesyłki dzięki usłudze My Global Trade Data.
  • Aktualne informacje dotyczące rynków krajowych i regionalnych.
  • Ubezpieczenie ładunku.
  • Usługi agencji celnej w ramach transportu lub możliwość wyboru agencji zewnętrznej.
  • Elastyczne możliwości dystrybucyjne i przeładunkowe.
  • Raportowanie niezgodności.

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się klikając FedEx Trade Networks