Termeni de utilizare ftn.fedex.com

© FedEx Trade Networks Transport & Brokerage, Inc. Conţinutul acestui site este protejat de legile SUA şi cele internaţionale privind drepturile de autor și mărcile comerciale, precum şi de alte legi. Toate drepturile rezervate.

URMĂTOARELE TERMENE SI CONDIȚII GENERALE REGLEMENTEAZĂ MODUL ÎN CARE UTILIZAȚI FTN.FEDEX.COM, INCLUSIV MY GLOBAL TRADE DATA ȘI WORLDTARIFF.COM. VIZUALIZAREA SAU UTILIZAREA DE CĂTRE DVS. A ACESTUI SITE CONSTITUIE ACORDUL DVS., ÎN NUMELE DVS. ȘI AL ENTITĂȚII PE CARE O REPREZENTAȚI (DENUMITE ÎN CONTINUARE COLECTIV "DVS." SAU "A DVS."), CU TOATE CONDIȚIILE GENERALE INDICATE MAI JOS.

FEDEX TRADE NETWORKS, SAU FILIALELE SALE, POT MODIFICA ULTERIOR ACESTE TERMENE SI CONDIȚII GENERALE ÎN ORICE MOMENT, FĂRĂ PREAVIZ, IAR FAPTUL CĂ VIZUALIZAȚI SAU UTILIZAȚI ÎN CONTINUARE FTN.FEDEX.COM ȘI WORLDTARIFF.COM VA CONSTITUI ACORDUL DVS. SUPLIMENTAR LA ACESTE MODIFICĂRI. ESTE POSIBIL SĂ MAI EXISTE ȘI ALTE CONDIȚII GENERALE PE SITE-UL FTN.FEDEX.COM ȘI WORLDTARIFF.COM, CARE SĂ REGLEMENTEZE UTILIZAREA ANUMITOR FUNCȚII, OPȚIUNI, INFORMAȚII ȘI APLICAȚII DISPONIBILE PRIN FTN.FEDEX.COM ȘI WORLDTARIFF.COM.


 1. Definiţii
 2. Utilizarea fedex.com
 3. Înregistrarea şi conectarea la fedex.com
 4. Modificări la ftn.fedex.com
 5. Încetarea utilizării
 6. Proprietatea
 7. Declinarea garanţiei
 8. Limitarea responsabilităţii
 9. Despăgubiri
 10. Legături la alte site-uri Web
 11. Politică de confidenţialitate
 12. Export
 13. Legislaţia de reglementare şi disociabilitatea

Secțiunea 1. Definiții.

Conținut: informaţii, grafică, produse, caracteristici, funcţionalitate, servicii și legături către ftn.fedex.com și worldtariff.com, inclusiv My Global Trade Data.

FedEx Trade Networks: FedEx Trade Networks, Incorporated, compania mamă și filialele, precum și filialele societății mamă

Dvs.: Dvs. înșivă și entitatea pe care o reprezentați


Secțiunea 2. Utilizarea ftn.fedex.com şi a worldtariff.com.

ftn.fedex.com şi worldtariff.com sunt destinate utilizării exclusive de către clienţii actuali şi potenţiali ai FedEx Trade Networks, în vederea interacţiunii cu FedEx Trade Networks şi nu pot fi utilizate de către nicio altă persoană sau entitate în alte scopuri, oricare ar fi acestea. în mod special, toate informaţiile şi serviciile pot fi utilizate numai de către clienţii actuali şi potenţiali ai FedEx Trade Networks pentru propriile lor transporturi.

Utilizarea ftn.fedex.com sau a worldtariff.com de către sau în beneficiul expeditorilor terţi pentru furnizarea de informaţii sau pentru pregătirea transporturilor este interzisă în mod explicit.

Utilizarea funcțiilor de acces automat sau a dispozitivelor de interogare în scopul obţinerii de informaţii prin intermediul ftn.fedex.com sau al worldtariff.com este strict interzisă.

FedEx Trade Networks nu acceptă idei, concepte sau sugestii pentru servicii sau produse noi, transmise prin intermediul ftn.fedex.com sau al worldtariff.com. Dacă sunt primite astfel de informaţii, acestea nu sunt considerate confidenţiale și FedEx Trade Networks va putea utiliza, comunica şi exploata aceste informaţii în orice mod doreşte.


Secțiunea 3. înregistrarea și conectarea la ftn.fedex.com și worldtariff.com.

Vă puteţi înregistra la ftn.fedex.com şi/sau la worldtariff.com pentru a accesa opţiunile interactive de pe ftn.fedex.com și worldtariff.com.

ftn.fedex.com Opţiunea de conectare vă oferă acces la My Global Trade Data de pe ftn.fedex.com. worldtariff.com Opţiunea de conectare vă oferă acces la datele WorldTariff de pe ftn.fedex.com.

Prin înregistrarea pe ftn.fedex.com şi/sau worldtariff.com, sunteţi de acord să oferiţi informaţii corecte şi actuale despre dvs., la solicitarea paginilor de înregistrare şi conectare şi să actualizaţi rapid informaţiile profilului dvs. online pentru a menţine corectitudinea şi caracterul lor actual.

Când vă înregistraţi folosind ftn.fedex.com şi/sau worldtariff.com, veţi primi un nume de utilizator şi o parolă. Sunteţi responsabil pentru menţinerea confidenţialităţii parolei și a numelui de utilizator și pentru toate activităţile care se desfăşoară sub parola şi numele dvs. de utilizator. Sunteţi de acord să (a) informaţi imediat FedEx Trade Networks despre orice utilizare neautorizată a numelui dvs. de utilizator şi a parolei, şi (b) să vă asiguraţi că închideţi sesiunile ftn.fedex.com şi worldtariff.com la sfârşitul fiecărei vizite.


Secțiunea 4. Modificările aduse ftn.fedex.com şi worldtariff.com.

ftn.fedex.com şi worldtariff.com şi conţinutul acestora pot fi modificate, şterse sau actualizate în orice moment, fără notificare.


Secțiunea 5. încetarea utilizării.

FedEx Trade Networks poate întrerupe, suspenda sau modifica ftn.fedex.com şi/sau worldtariff.com în orice moment, fără notificare, şi FedEx Trade Networks poate bloca, înceta sau suspenda accesul dvs. sau al oricărui utilizator la ftn.fedex.com şi/sau worldtariff.com în orice moment, din orice motiv, la discreția sa exclusivă, chiar dacă accesul este acordat în continuare altor utilizatori.


Secțiunea 6. Dreptul de proprietate.

ftn.fedex.com, worldtariff.com şi conţinutul acestora sunt protejate de legile SUA şi de cele internaţionale privind drepturile de autor, mărcile comerciale, precum și de alte legi. © 1995-2011 FedEx. Toate drepturile rezervate. Mai precis, FedEx Trade Networks nu conferă nimănui, prin acordarea accesului la ftn.fedex.com şi worldtariff.com, drept de proprietate pentru ftn.fedex.com, worldtariff.com sau pentru niciun fel de conţinut care apare sau care este pus la dispoziţie prin intermediul ftn.fedex.com sau worldtariff.com. Clientul nu este autorizat să copieze, să modifice, să traducă, să transmită, să distribuie, să adapteze, să reproducă, să decompileze, să efectueze inginerie inversă sau să dezasambleze nicio parte a ftn.fedex.com, a worldtariff.com sau a conţinutului acestora.


Secțiunea 7. Declinarea garanției.

FTN.FEDEX.COM, WORLDTARIFF.COM ȘI CONȚINUTUL LOR SUNT FURNIZATE "CA ATARE". FEDEX TRADE NETWORKS ȘI REPREZENTANȚII AUTORIZAȚI RENUNȚĂ LA ORICE GARANȚIE, EXPLICITĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUZÂND, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANȚIILE IMPLICITE DE COMERCIALIZARE, DE ADAPTARE LA UN ANUMIT SCOP, DE PROPRIETATE ȘI DE ABSENȚĂ A CONTRAFACERII, PRIVIND ASTFEL DE CONȚINUT ȘI DE CAPACITATEA SAU DE INCAPACITATEA DVS. DE A UTILIZA FTN.FEDEX.COM ȘI CONȚINUTUL SĂU SAU WORLDTARIFF.COM ȘI CONȚINUTUL SĂU.

FEDEX TRADE NETWORKS DECLINĂ ÎN MOD EXPRES SI EXCLUDE TOATE GARANȚIILE, EXPLICITE SAU IMPLICITE, LEGATE DE FTN.FEDEX.COM, WORLDTARIFF.COM, MY GLOBAL TRADE DATA, INCLUZÂND, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANȚIILE IMPLICITE DE COMERCIALIZARE, DE ADAPTARE LA UN ANUMIT SCOP.

FEDEX TRADE NETWORKS NU GARANTEAZĂ CĂ MY GLOBAL TRADE DATA SAU WORLDTARIFF VA RĂSPUNDE TUTUROR CERINȚELOR CLIENȚILOR, CĂ OPERAREA SA NU VA FI ÎNTRERUPTĂ SAU FĂRĂ ERORI , CĂ ORICE NECONCORDANȚA DE PE MY GLOBAL TRADE DATA SAU DIN WORLDTARIFF VA FI CORECTATĂ.

ÎN PLUS, FEDEX TRADE NETWORKS NU GARANTEAZĂ ȘI NU FACE ESTIMARI CU PRIVIRE LA REZULTATELE UTILIZĂRII MY GLOBAL TRADE DATA SAU A WORLDTARIFF.COM DIN PUNCT DE VEDERE A CAPACITAȚII, CORECTITUDINII, PRECIZIEI, FIABILITĂȚII . NICI O INFORMAȚIE, ESTIMARE SAU RECOMANDARE OFERITĂ DE FEDEX TRADE NETWORKS SAU DE UN REPREZENTANT AUTORIZAT AL FEDEX TRADE NETWORKS NU VA CONSTITUI O GARANȚIE.


Secțiunea 8. Limitarea responsabilităţii.

UTILIZAREA FTN.FEDEX.COM SI WORLDTARIFF.COM PRECUM ȘI A CONȚINUTULUI ACESTORA SE FACE PE PROPRIA RASPUNDERE. FEDEX TRADE NETWORKS NU VA FI ÎN RESPONSABIL FAȚĂ DE DVS. SAU ENTITATEA PE CARE O REPREZENTAȚI PENTRU DAUNE DIRECTE, INDIRECTE, CONSECUTIVE, INCIDENTALE SAU PENTRU ALTE DAUNE ÎN TEMEIUL NICIUNEI ALTE LEGI, PENTRU EVENTUALE ERORI GENERATE DE UTILIZAREA SAU IMPOSIBILITATEA DE A UTILIZA FTN.FEDEX.COM ŞI WORLDTARIFF.COM PRECUM ŞI CONŢINUTUL SĂU, INCLUZÂND, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA DAUNE PENTRU PIERDERI DE PROFIT, AFACERI, DATE SAU DETERIORAREA ORICĂROR SISTEME INFORMATICE, CHIAR DACĂ AŢI INFORMAT FEDEX TRADE NETWORKS DESPRE POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE.


Secțiunea 9. Despăgubiri.

Vă exprimaţi acordul să apăraţi, să despăgubiţi şi să exoneraţi FedEx Trade Networks, compania mamă, subsidiarele şi companiile afiliate, împreună cu funcţionarii, directorii, angajaţii, agenţii şi reprezentanţii ei în raport cu orice pretenţii i) apărute ca urmare a încălcării de către dvs. a acestor condiţii generale şi a oricăror activităţi desfăşurate în legătură cu acest site.


Secțiunea 10. Legături la alte site-uri Web.

Pe site-ul ftn.fedex.com şi worldtariff.com există legături care vă permit să vizitaţi site-urile terţelor părţi. Nici aceste site-uri şi nici companiile cărora le aparţin nu sunt controlate de FedEx Trade Networks. FedEx Trade Networks nu face aprecieri cu privire la informaţiile furnizate sau puse la dispoziţie pe aceste site-uri şi nici cu privire la calitatea sau acceptabilitatea produselor sau serviciilor oferite de către entităţile la care se face referire pe astfel de site-uri.

FedEx Trade Networks nu a testat şi nu face aprecieri cu privire la corectitudinea, performanţa sau calitatea oricăror softuri regăsite pe aceste site-uri. Sugestia noastră este să vă informaţi şi să evaluaţi riscurile care pot fi implicate în accesarea şi utilizarea oricărui soft de pe Internet înainte de a-l utiliza.


Secţiunea 11. Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate FedEx Trade Networks reglementează utilizarea informaţiilor obţinute de la dvs. prin intermediul ftn.fedex.com şi worldtariff.com.


Secţiunea 12. Export

Vă asumaţi întreaga responsabilitate pentru respectarea tuturor legilor şi regulamentelor din SUA şi din ţara din care accesaţi ftn.fedex.com şi/sau worldtariff.com cu privire la accesul, utilizarea, exportul, re-exportul şi importul, legi şi regulamente care apar sau care sunt disponibile prin intermediul ftn.fedex.com şi worldtariff.com.

Confirmaţi şi sunteţi de acord să nu exportaţi sau importaţi mărfuri retricţionate conform legislaţiei SUA, că nu sunteţi cetăţean al uneia dintre ţările restricţionate, că nu figuraţi pe lista persoanelor neadmise de către guvernul SUA (U.S. Denied Persons List) sau că nu sunteţi un cetăţean special desemnat (Special Designated National) pe lista Departamentului Trezoreriei al SUA şi că marfa transportată nu va fi utilizată pentru proiectarea, dezvoltarea sau producerea de arme nucleare, chimice sau biologice.


Secţiunea 13. Legislaţia aplicabilă și independenţa clauzelor.

Prezentul acord şi utilizarea de către dvs. a ftn.fedex.com şi a worldtariff.com sunt reglementate de şi interpretate în conformitate cu legislaţia SUA şi a Statului Tennessee, cu excepţia prevederilor cu care acestea se află în conflict. Dacă, din orice motiv, un tribunal competent hotărăşte că orice prevedere a prezentului acord nu poate fi aplicată, complet sau parţial, respectiva prevedere va fi aplicată în limitele maxime permise de lege.

Orice motiv de acţiune cu privire la ftn.fedex.com, worldtariff.com sau cu privire la acest acord trebuie instituit în mai puțin de un an de la depunerea reclamației sau de la deschiderea acțiunii în justiţie şi trebuie judecat într-un tribunal al jurisdicţiei competente din Shelby County, Tennessee. Acest acord nu poate fi modificat fără consimţământul scris al FedEx Trade Networks.