Sledovanie

Zadajte sledovacie číslo FedEx Trade Networks.


Global Order Logistics Sledovanie


Na sledovanie nákupnej objednávky (PO) zvoľte možnosť hľadania z rozbaľovacieho menu a v okienku nižšie zadajte kritériá výberu.

Umožnite nám celosvetové prepojenie vášho dodávateľského reťazca

FedEx Trade Networks poskytuje služby medzinárodnej prepravy tovaru s využitím rôznych režimov a prepravcov, ktorí vám efektívne šetria náklady a vyhovujú vašim potrebám plánovania. Integrujeme leteckú a námornú prepravu tovaru, colné konanie, obchodné a colné poradenstvo a ďalšie služby s pridanou hodnotou.

Medzinárodná letecká preprava tovaru

FedEx Trade Networks ponúka služby medzinárodnej leteckej prepravy tovaru spájajúce hlavné svetové trhy pre prichádzajúci a odchádzajúci tovar v medzinárodnom a medziregionálnom meradle. Služby poskytujeme v Severnej Amerike, Latinskej Amerike, v regióne Ázie a Tichomoria, v Európe, v Afrike a na Strednom Východe.

Získajte viac informácií o našich riešeniach leteckej prepravy.

Medzinárodná letecká preprava tovaru

Medzinárodná námorná preprava tovaru

Využívaním možností regionálnych dopravných stredísk, množstva týždenných plavebných harmonogramov a vďaka spolupráci s viacerými prepravcami maximalizujeme pružnosť prepravy bez dopadu na ceny. On-line sledovanie umožňuje neustále sledovanie pohybu všetkých zásielok.

Získajte informácie o medzinárodnej námornej preprave tovaru

Global Order Logistics

Celosvetovo integrované sledovanie zásielok, nástroje pre manažment a podávanie správ slúžia na zvýšenie produktivity a ziskovosti.

Získajte informácie o proaktívnom riadení nákupných objednávok

Riešenia prepravy automobilových dielov

S využitím všetkých kapacít spoločnosti FedEx poskytuje FedEx Trade Networks špecializované a na mieru šité služby v oblasti prepravy automobilových dielov a v dodávateľskom sektore.

Získajte viac informácií

Obchodné a colné poradenstvo

Pri hľadaní východísk v zložitom bludisku medzinárodných obchodných pravidiel a postupov sa môžete obrátiť na FedEx Trade Networks ako na dôveryhodného poradcu, ktorý vám ušetrí peniaze, zvýši efektivitu a pomôže vám konať v súlade s predpismi a nariadeniami.

Získajte informácie o ponukách konzultácií

WorldTariff

WorldTariff zverejňuje najvýhodnejšie colné tarify platné v jednotlivých krajinách, preferenčné sadzby, sadzby dane pridanej hodnoty (DPH), spotrebné dane, rôzne hraničné dane, tarifné klasifikácie pre colné účely a kompletné opisy harmonizovaného systému pre viac ako 175 krajín.

Získajte informácie o WorldTariff

Zabezpečenie poistenia nákladu

Bez ohľadu na to, či dovážate alebo vyvážate, chráňte svoj náklad a podnikanie poistením nákladu, ktoré vám zabezpečí FedEx Trade Networks.

Získajte viac informácií

My Global Trade Data

Komplexná súprava nástrojov pre On-line správu informácií, ktorá vám dokáže pomôcť eliminovať náklady na papierovú dokumentáciu a jej skladovanie a pritom udržuje rýchly prístup do sveta informácií, 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

Získajte informácie o My Global Trade Data

Registrácia potravinárskeho zariadenia FDA

Všetky domáce a zahraničné zariadenia, ktoré vyrábajú, spracovávajú, balia alebo skladujú potraviny pre potrebu ľudí alebo zvierat v USA, musia byť zaregistrované na Federálnom úrade Spojených štátov potraviny a lieky (U.S. Food and Drug Administration (FDA)). Náš špecializovaný tím pre FDA vždy disponuje aktualizovanými smernicami a nariadeniami a má zavedený systém, ktorý vám pomôže dodržiavať ich.

Zaregistrujte svoje potravinárske zariadenie na FDA.Dodatočné informácie

Pošlite nám email na adresu Slovakia@ftn.fedex.com alebo zavolajte na číslo +421.2.2092.9000.