Zásady ochrany osobných údajov

Spoločnosť FedEx Trade Networks, Inc. potvrdzuje význam ochrany súkromia používateľov stránok ftn.fedex.com a worldtariff.com. Získané informácie sa využívajú na marketingové účely a na zlepšenie služieb, ktoré ponúkame my, resp. ktoré ponúkajú naše pobočky, na zlepšenie obsahu webovej stránky a na to, aby sme vás mohli kontaktovať pri aktualizácii webovej stránky alebo na iné marketingové účely. Na prístup do určitých zón na stránke ftn.fedex.com, okrem iného k službe My Global Trade Data a na stránke worldtariff.com je potrebná registrácia alebo prístupové heslo. Informácie získané od registrovaných používateľov týchto zón možno použiť aj na marketingové účely FedEx Trade Networks a súbory "cookie" možno použiť v konkrétnych zónach v súlade s týmito zásadami. údaje zo súboru denníka a ostatné informácie získané od registrovaných používateľov stránok ftn.fedex.com a worldtariff.com sa používajú na zlepšenie služieb zákazníkom.

Prihlásením sa na stránke ftn.fedex.com získate prístup k službe My Global Trade Data na ftn.fedex.com. Prihlásením sa na stránke worldtariff.com získate prístup k službe WorldTariff na worldtariff.com. V budúcnosti môže spoločnosť FedEx Trade Networks pridať ďalšie funkcie k funkciám, ktoré sú dostupné prostredníctvom prihlásenia na ftn.fedex.com a prihlásenia na worldtariff.com.

Pozrite si, prosím, podmienky príslušných služieb FedEx Trade Networks, ktoré obsahujú obmedzenia zodpovednosti a odmietnutie záruky na príslušné služby FedEx Trade Networks, ako aj rôzne informácie používané v rámci poskytovania služieb FedEx Trade Networks.

Viac informácií o zásadách ochrany súkromia nájdete v ďalšom texte.

Aké informácie eviduje spoločnosť FedEx Trade Networks o návštevníkoch svojej webovej stránky?
Webové servery ftn.fedex.com a worldtariff.com používajú rozšírený formát súboru denníka, ktorý zachytáva dátum a čas návštevy, referenčnú adresu (miesto, z ktorého návštevník prichádza na stránku ftn.fedex.com alebo worldtariff.com), typ internetového prehľadávača a IP adresu návštevníka. (Každý počítač, ktorý sa pripája k internetu, má priradené jedinečné číslo a IP adresu na identifikačné účely). Súbor denníka nezachytáva e-mailovú adresu návštevníka.

Vyžaduje FedEx Trade Networks osobné informácie?
V niektorých zónach na stránkach ftn.fedex.com a worldtariff.com sú potrebné aj osobné informácie. Patria sem registračné stránky na službu My Global Trade Data a na stránku worldtariff.com. Zoznam sa môže rozšíriť bez predchádzajúceho upozornenia. V prípade jeho rozšírenia sa môžu vyžadovať ďalšie informácie. V týchto zónach je potrebné uviesť vaše meno, adresu, e-mailovú adresu, platobné informácie a obchodný profil. Vami zadané informácie nám pomôžu pri ďalšom rozvoji našich služieb v snahe umožniť vám prístup k cenným internetovým informáciám a službám spoločnosti FedEx Trade Networks a fakturovať vám služby, ktoré sa rozhodnete využívať.

Ako spoločnosť FedEx Trade Networks využíva tieto informácie?
Informácie získané prostredníctvom stránok ftn.fedex.com a worldtariff.com nám pomáhajú identifikovať typ obsahu webovej stránky, o aký prejavujú naši zákazníci najväčší záujem. Tieto informácie využívame na marketing, ako aj na zlepšenie webovej stránky a našich služieb. Využívame ich aj na to, aby sme vám posielali e-mailové informácie o aktualizáciách webovej stránky a aby sme vás mohli kontaktovať inými prostriedkami na marketingové a iné účely. Našou zásadou je nezverejňovať, nepredávať ani inak nešíriť informácie získané prostredníctvom tejto stránky tretím stranám mimo spoločnosti FedEx Corporation a jej dcérskych spoločností (pokiaľ nejde o zákonom uloženú povinnosť poskytnúť takéto informácie); v niektorých prípadoch však môžeme využiť dodávateľov, aby nám pomohli pri získavaní, používaní alebo inom spracovaní informácií získaných prostredníctvom tejto webovej stránky v náš prospech. V praxi vyžadujeme od dodávateľov, aby uvedené aktivity vykonávali v súlade s týmito zásadami a našimi požiadavkami.

Čo sa stane, ak opustím stránku ftn.fedex.com alebo worldtariff.com kvôli návšteve webovej stránky prepojenej s FedEx Trade Networks?
časti stránok ftn.fedex.com a worldtariff.com môžu obsahovať produkty a služby na hostiteľskom systéme tretích strán. Ak opustíte stránku ftn.fedex.com alebo worldtariff.com s cieľom navštíviť takéto stránky, jediná informácia prenesená tretej strane je skutočnosť, že ste prišli z ftn.fedex.com alebo worldtariff.com (referenčná adresa). Takáto prax umožňuje tretej strane monitorovať prevádzku jej vlastnej webovej stránky, ale o vás jej neposkytuje žiadne ďalšie informácie. Spoločnosť FedEx Trade Networks nezodpovedá za nezávislé zásady ochrany súkromia stránok našich tretích strán. Ak chcete vedieť, ako môžu byť použité vaše informácie, preštudujte si zásady ochrany súkromia tých stránok.

Čo je cookie?
Cookie je séria dátových znakov, ktoré sú po naprogramovaní do webovej stránky umiestnené na webový server do zložky aplikácie prehľadávača na vašom počítači. Po umiestnení do vášho počítača cookie umožní, aby vás webová stránka "rozpoznala" ako špecifického jedinca.

Používa FedEx Trade Networks súbory cookie?
Súbory cookie sa používajú na dosiahnutie dvoch cieľov. Prvým je umožniť spoločnosti FedEx Trade Networks personalizáciu informácií pre určité segmenty zákazníckej databázy. Po druhé, používanie súboru cookie v niektorých prípadoch umožňuje FedEx Trade Networks priradiť jednotlivých zákazníkov k ich informačným profilom. Napríklad, používaním súboru cookie si stránka worldtariff.com pri prihlasovaní môže "zapamätať" vaše používateľské meno, keď sa prihlasujete na stránku worldtariff.com z vášho počítača.

Dajú sa súbory cookie odstrániť z pevného disku?
áno, súbor cookie si môžete odstrániť z pevného disku. Aj v závislosti od typu používaného webového prehliadača a verzie prehliadača si môžete zmeniť vlastnosti vášho súboru cookie, takže súbor cookie sa nepoužíva, alebo sa neuloží. Viac informácií o odstraňovaní súborov cookie nájdete u poskytovateľa vášho prehliadača.

Ako kontaktovať FedEx Trade Networks?
Naša poštová adresa:
FedEx Trade Networks, Inc.
6075 Poplar Avenue Suite 422
Memphis, TN 38119

Môžete sa s nami spojiť prostredníctvom e-mailu na ftn_gtd_crm@fedex.com alebo telefonicky na čísle 1.716.879.1400.

Dodatočné zdroje o informačnom súkromí
Informačné centrum pre súkromie v elektronickej komunikácii (Electronic Privacy Information Center) upriamuje pozornosť verejnosti na objavujúce sa problémy s dodržiavaním občianskych slobôd v súvislosti s národnou informačnou infraštruktúrou. EPIC Alert je on-line bulletin informačného centra pre súkromie v elektronickej komunikácii vo Washingtone, DC. Bulletin vychádza každé dva týždne a zaoberá sa problémami súvisiacimi s osobnými a občianskymi slobodami v informačnom veku.

Spoločnosť FedEx Trade Networks si vyhradzuje právo doplniť zásady ochrany súkromia kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia. Odporúčame pravidelnú kontrolu zásad za účelom identifikácie prípadných zmien.

Používaním stránok ftn.fedex.com a worldtariff.com potvrdzujete svoj súhlas s týmito zásadami ochrany súkromia.