Riešenia prepravy automobilových dielov

S využitím všetkých kapacít FedEx poskytuje spoločnosť FedEx Trade Networks špecializované a na mieru šité služby pre automobilové diely a pre dodávateľský sektor.

Colné konanie

 • pôsobenie v hlavných prístavoch a na vstupných bránach v USA, Kanade a Mexiku,
 • špeciálne služby v požadovaný čas (Just-In-Time - JIT) na uľahčenie chodu výroby,
 • produktová databáza na jednoduchšie určovanie správnych tarifných kódov a sadzieb,
 • elektronická výmena údajov (Electronic Data Interchange - EDI),
 • programy na automatizované colné vybavenie,
 • colné záruky a poistenie,
 • komplexné zabezpečenie vrátenia cla a deklarácie,
 • colné konanie zabezpečené v medzinárodnom meradle prostredníctvom globálnych poskytovateľov colných služieb.

My Global Trade Data

 • sledujte pohyb tovaru v každom bode s cieľom zistiť, či prešiel colným konaním a ak nie, prečo,
 • získajte prístup k sledovaniu, správam a kópiám medzinárodných prepravných dokumentov,
 • získajte zdroje obchodných noviniek, informácie o tarifách, nariadeniach a dovozných podmienkach,
 • vypracujte si a uložte colné formuláre USA a Kanady on-line,
 • využite systém riadenia skladu (Warehouse Management System - WMS), kde môžete sledovať inventúrne údaje v reálnom čase.

Pre ďalšie informácie kliknite sem.

Možnosti prepravy po celom svete

 • flexibilné prepravné služby zamerané na znižovanie nákladov a skracovanie tranzitných časov,
 • služby leteckej prepravy tovaru medzi všetkými hlavnými svetovými trhmi - dovoz a vývoz na vnútroštátnej aj medzinárodnej úrovni,
 • spoľahlivá globálna námorná preprava tovaru za konkurenčné ceny, variabilita tranzitných časov a možnosti plánovania námornej plavby,
 • zasielateľstvo na presun vášho nákladu do miesta určenia včas a so všetkými dokumentmi potrebnými na colné konanie.

Pre ďalšie informácie kliknite sem.

Pre viac informácií kontaktujte FedEx Trade Networks