Zabezpečenie poistenia nákladu

K poškodeniu môže dôjsť na tovare všetkých tvarov a rozmerov.

Tri skutočnosti, ktoré by ste mali o preprave vedieť:

1. Prepravcovia nie sú zodpovední za stratu alebo poškodenie vášho nákladu v dôsledku prírodných katastrof. Zodpovední ste vy.

2. Nikto nedokáže predpovedať, kedy príroda zasiahne. Tovar však môžete chrániť poistením nákladu.

3. Poistenie zo strany kupujúceho alebo dodávateľa nepostačuje.


Spoliehať sa na poistenie tretieho subjektu je riziko. Uzatvorením vlastného poistenia získate kontrolu nad možnosťami krytia a nad nákladmi.


Krádež alebo nesprávna manipulácia s nákladom je vašou zodpovednosťou.

Prepravcovia môžu svoju zodpovednosť obmedziť podľa taríf alebo nákladných listov. Ak dôjde ku krádeži alebo poškodeniu vášho nákladu počas dopravy, poistné plnenie možno nepokryje ani reprodukčné náklady!


Poskytneme vám útočisko. Spolupráca so spoločnosťou FedEx Trade Networks Transport & Brokerage, Inc. ako zdrojom pre zabezpečovanie poistenia nákladu je zmysluplná.


FedEx Trade Networks pomáha šetriť peniaze.

Usilovne pracujeme na tom, aby sme pre vás zabezpečili najnižšie možné poistné sadzby. Pre získanie ceny, ktorá presne odzrkadľuje úroveň vášho rizika, berieme do úvahy všetky vaše špecifiká.


FedEx Trade Networks eliminuje administratívu.

FedEx Trade Networks spracúva vaše poistné krytie zároveň s koordináciou zásielky. Poplatky za prepravu aj za poistenie sú začlenené do jednej jednoduchej faktúry.


FedEx Trade Networks spracuje vašu žiadosť o náhradu rýchle.

Vzhľadom na koordináciu zásielok máme okamžitý prístup k dokumentácii súvisiacej s vaším nákladom. Pripravíme administratívne záležitosti a budeme manažovať vašu žiadosť o náhradu.

FedEx Trade Networks je komplexný zdroj pre zabezpečovanie poistenia námorných, leteckých a pozemných prepráv tovaru.


Pre viac informácií kontaktujte FedEx Trade Networks