Letecké a námorné riešenia FedEx® International DirectDistribution

Dodávky priamo do prevádzky zákazníka so súčasným znížením nákladov

Zredukujte počet krokov vášho dodávateľského reťazca, počet dní počas dodávateľského cyklu a eliminujte zbytočné náklady z rovnice globálneho obchodovania.

Letecké a námorné riešenia FedEx International DirectDistribution sú skutočné riešenia distribúcie medzi koncovými bodmi pri presune medzinárodných zásielok z miesta pôvodu do mnohých koncových destinácií prostredníctvom jednoduchého, rýchle sa rozvíjajúceho kanála.

Jeden poskytovateľ. Úsporný kanál. Celková cenová výhoda.

Viaceré zásielky, ktorých dodanie kladie nároky na čas, sú konsolidované vo výrobných miestach v Ázii, Európe a vo vybraných miestach v Latinskej Amerike, následne sa loďou alebo lietadlom prepravujú do USA, Kanady a Portorika, kde sa jednotlivé zásielky doručujú predajcom a koncovým zákazníkom. Uvedený postup optimalizuje váš dodávateľský reťazec, zvyšuje rýchlosť dodania vašich produktov na trh a v každej etape kontroluje náklady.

Pridaná hodnota. Eliminácia omeškaní. Zásadné šetrenie.

S leteckými a námornými riešeniami FedEx International DirectDistribution dokáže FedEx Trade Networks:

  • zabezpečiť vyzdvihnutie vašej zásielky u dodávateľa a/alebo vo výrobnom závode, na konsolidačnom mieste alebo v sklade kontajnerov v ázii a v Európe a na vybraných miestach v Latinskej Amerike,
  • v prípade potreby konsolidovať zásielky od jedného alebo viacerých odosielateľov a/alebo dodávateľov a zásielku prepraviť lietadlom alebo loďou,
  • zabezpečiť služby v colnom konaní v USA a v Kanade,
  • v prípade potreby zabezpečiť dekonsolidačné, manipulačné a distribučné služby na viaceré doručovacie adresy v miestach určenia,
  • spolupracovať s FedEx Express®, FedEx Ground®, FedEx Home Delivery®, FedEx SmartPost®, FedEx Freight® alebo FedEx Custom Critical® pri zabezpečení finálneho doručenia.*

Letecké a námorné riešenia FedEx International DirectDistribution vám ponúkajú špičkové odborné skúsenosti v oblasti prepravy tovaru a colného konania, ako aj spoľahlivosť a efektivitu siete FedEx na celosvetovom distribučnom trhu.

*V Kanade a v Portoriku nie sú dostupné všetky služby.

Pre viac informácií kontaktujte FedEx Trade Networks