Služby FedEx Trade Networks

Umožnite nám celosvetové prepojenie vášho dodávateľského reťazca

Služby

FedEx Trade Networks poskytuje celosvetové služby prepravy tovaru, ktoré môžu pomôcť pri zvyšovaní efektivity dodávateľského reťazca a pri znižovaní nákladov. Bludisko kanálov nahrádzame jedným globálnym distribučným operačným a riadiacim strediskom s využitím rôznych režimov a prepravcov, ktorí vám efektívne šetria náklady a vyhovujú vašim potrebám.


FedEx Trade Networks integruje medzinárodnú prepravu tovaru, colné konanie, obchodné a colné poradenstvo a ďalšie služby s pridanou hodnotou. Naša celosvetová sieť umožňuje prístup k novým produktom a k novým trhom. Schopnosť sledovať zásielky po celom svete poskytuje prístup k všetkému, čo súvisí s vaším dodávateľským reťazcom – včas a s presnými detailmi – a preto sa naozajstná optimalizácia stáva skutočnosťou.


Bez ohľadu na to, či využívate naše služby individuálne alebo v kombinácii, dáva FedEx Trade Networks vo vašom podnikaní priestor na nové, efektívnejšie, cenovo dostupnejšie celosvetové obchodné riešenie zjednodušením vášho dodávateľského reťazca a vytvorením platformy na to, aby ste podnikanie zamerali na príležitosti, ktoré svet ponúka.

Medzinárodné zasielateľské riešenia – námorné, letecké alebo integrované

FedEx Trade Networks kombinuje globálny prístup s flexibilnosťou služieb pri súčasnom využití možností regionálnych dopravných brán prepravcov (gateways), viacnásobných denných a týždenných harmonogramov prepravcov a celej škály podporných služieb. Využite vysoko efektívny systém pre všetky vaše potreby medzinárodnej prepravy tovaru a vytvorte si celosvetové prepravné riešenie dokonale prispôsobené vášmu podnikaniu.

Global Order Logistics

Celosvetovo integrované sledovanie zásielok, riešenia pre manažment a podávanie informácií slúžia na zvýšenie produktivity a ziskovosti prostredníctvom prepájania vašich predajcov, regiónov, nákupcov, produktov a zásielok.

Letecké a námorné riešenia FedEx® International DirectDistribution

Skutočné riešenia distribúcie medzi koncovými bodmi - presun vašich medzinárodných zásielok z miesta pôvodu do mnohých koncových destinácií prostredníctvom jedného rýchle sa rozvíjajúceho kanála.

Distribúcia a pozemná preprava

Služba až k dverám na doplnenie vášho dodávateľského reťazca kombináciou rôznych dopravných režimov a distribučných služieb umožňuje flexibilný výber, ktorý spĺňa vaše časové obmedzenia a rozpočtové požiadavky.

Dovozné a vývozné konsolidačné programy pre leteckú a námornú prepravu

Úplná podpora vašich dovozných a vývozných transakcií vrátane medzinárodných prepravných služieb, viditeľnosti nákladu, cenovo účelného využitia priestoru námorného kontajnera vrátane optimalizovaných sadzieb kusovej prepravy (Less than Container Load - LCL) a rýchlejšej doby tranzitu.

My Global Trade Data

Komplexná sada On-line informačných manažérskych nástrojov, ktoré vám pomôžu eliminovať náklady a skladovanie papiera, ale zároveň umožňujú okamžitý vstup do sveta informácií 24 hodín denne.

WorldTariff®

Uznávaný zdroj informácií o clách a daniach v mnohých krajinách.

Obchodné a colné poradenské služby

Spoločnosť FedEx Trade Networks v rámci zabezpečovania obchodných a colných poradenských služieb ponúka dovozcom a vývozcom bohatú škálu vedomostí a praktických skúseností.

Zabezpečenie poistenia nákladu

Bez ohľadu na to, či dovážate alebo vyvážate, chráňte svoj náklad a podnikanie poistením nákladu, ktoré vám zabezpečí FedEx Trade Networks.

Riešenia prepravy automobilových dielov

S využitím všetkých kapacít spoločnosti FedEx poskytuje FedEx Trade Networks špecializované a na mieru šité služby v oblasti prepravy automobilových dielov a v dodávateľskom sektore.

Colné konanie

Vzhľadom na to, že spoločnosť FedEx je jedným z najväčších colných sprostredkovateľov v Severnej Amerike, urýchlia naše služby v colnom konaní pohyb vašich zásielok cez colnice bez problémov a prekvapení. Koordinujeme aj colné konanie na globálnej úrovni mimo Severnej Ameriky.

Registrácia potravinárskeho zariadenia na FDA

Všetky domáce a zahraničné zariadenia, ktoré vyrábajú, spracúvajú, balia alebo skladujú potraviny pre potrebu ľudí alebo zvierat v USA, musia byť zaregistrované na Federálnom úrade Spojených štátov pre potraviny a lieky (U.S. Food and Drug Administration - FDA). Náš špecializovaný tím pre FDA vždy disponuje aktualizovanými smernicami a nariadeniami a má zavedený systém, ktorý vám pomôže dodržiavať ich.

EDI/XML

Zvýšte schopnosť sledovania pohybu zásielky, zrýchlite preclenie nákladu a zlepšite presnosť údajov a spoľahlivosť prostredníctvom elektronickej výmeny údajov a/alebo rozšíriteľného značkovacieho jazyka (Electronic Data Interchange – EDI a/alebo Extensible Markup Language - XML).