Riešenia pre medzinárodnú leteckú prepravu tovaru

FedEx Trade Networks ponúka služby medzinárodnej leteckej prepravy tovaru spájajúce hlavné svetové trhy pre prichádzajúci a odchádzajúci tovar v medzinárodnom a medziregionálnom meradle. Služby poskytujeme v Severnej Amerike, Latinskej Amerike, v regióne Ázie a Tichomoria, v Európe, v Afrike a na Strednom Východe.

Zjednodušte svoj dodávateľský reťazec, maximalizujte pružnosť prepravy a do ceny zahrňte podporu koncových služieb s využitím možností regionálnych dopravných brán prepravcov (gateways) a množstva denných harmonogramov leteckých prepravcov a spolupracujte s najväčším leteckým prepravcom tovaru na svete, spoločnosťou FedEx Express.

Zabezpečujeme efektívne spracovanie dokumentácie, komplexné poistenie nákladu, neprekonateľné on-line sledovanie zásielok a okamžitý prístup k celej škále podrobných informácií o medzinárodnej preprave zásielok a o colnom konaní.

FedEx Trade Networks vám pomôže aj pri úprave a optimalizácii vášho programu medzinárodnej leteckej prepravy prostredníctvom širokého sortimentu služieb vrátane:

  • služieb od dverí k dverám (door-to-door) a z letiska na letisko (airport-to-airport) a rôznych cenových možností,
  • konsolidačných služieb a služieb priamo k príjemcovi,
  • ekonomických variantov služieb leteckej prepravy tovaru.

Služby s pridanou hodnotou poskytujú flexibilitu pri plnení špecifických potrieb vášho globálneho obchodovania:

  • sledovateľnosť zásielky pomocou služby My Global Trade Data,
  • aktuálne údaje o národných a regionálnych trhoch,
  • zabezpečenie poistenia nákladu,
  • colné konanie vrátane služieb colného sprostredkovateľa,
  • rôzne flexibilné scenáre pre cross-docking a distribúciu,
  • správy o výnimkách.

Pre viac informácií kontaktujte FedEx Trade Networks