Riešenia pre medzinárodnú námornú prepravu tovaru

Ako súčasť komplexného programu medzinárodného zasielateľstva FedEx Trade Networks poskytuje služby námornej prepravy tovaru, ktoré spájajú Severnú Ameriku, Latinskú Ameriku, región Ázie a Tichomoria, Európu, Afriku a Stredný Východ.

Využívaním možností regionálnych dopravných stredísk, množstva týždenných plavebných harmonogramov a vďaka spolupráci s viacerými prepravcami maximalizujeme pružnosť prepravy bez dopadu na ceny. On-line sledovanie umožňuje neustále sledovanie pohybu všetkých zásielok.


Spoločnosť FedEx Trade Networks dokáže prispôsobiť váš program pre správu zásielok tak, aby zabezpečila cenovo najvýhodnejšie využitie priestoru lodného kontajnera:

 • celokontajnerová preprava (FCL),
 • kusová preprava (LCL) – ekonomická LCL, FedEx® International DirectDistribution a LCL direct pre zrýchlenú službu,
 • zásielky so sypkým alebo tekutým obsahom,
 • úplné alebo čiastočné prenájmy plavidiel vrátane chladiarenskej služby alebo lodných žeriavov na manipuláciu s ťažkými zásielkami do menších prístavov,
 • programy na fyzickú konsolidáciu nákladu a dokumentácie pre dovozcov a vývozcov, ktorí nakupujú od viacerých dodávateľov.

Služby s pridanou hodnotou poskytujú flexibilitu pri plnení špecifických potrieb vášho globálneho obchodovania:

 • sledovateľnosť zásielky pomocou služby My Global Trade Data,
 • aktuálne údaje o národných a regionálnych trhoch,
 • zabezpečenie poistenia nákladu,
 • prekladanie kontajnerov priamo na nákladné automobily alebo intermodálne železničné vagóny,
 • colné konanie vrátane služieb colného sprostredkovateľa,
 • rôzne flexibilné scenáre pre cross-docking a distribúciu,
 • správy o výnimkách.

Pre viac informácií kontaktujte FedEx Trade Networks