WorldTariff®

Colné poplatky a dane na celom svete – okamžite.

WorldTariff ako uznávaný zdroj informácií o colných poplatkoch a daniach v mnohých krajinách nepretržite zhromažďuje údaje od colných orgánov na celom svete, zjednodušuje informácie a prekladá ich do angličtiny.


WorldTariff zverejňuje najvýhodnejšie colné tarify platné v jednotlivých krajinách, preferenčné sadzby, sadzby dane z pridanej hodnoty (DPH), spotrebné dane, rôzne hraničné dane, tarifné klasifikácie pre colné účely a kompletné opisy harmonizovaného systému. Informácie sú dostupné okamžite pre viac ako 175 krajín, čo predstavuje viac ako 95 % hodnoty celosvetových dovozov.

WorldTariff môže byť pre vás neoceniteľným zdrojom, ak:

  • získavate tovar, alebo ho zasielate za hranice,
  • vaše colné poplatky a daňové náklady tvoria viac ako 2 % nákladov, poistného a hodnoty dopravy vášho tovaru,
  • chcete optimalizovať logistiku z hľadiska ceny pri dodaní tovaru na miesto určenia,
  • potrebujete kontrolovať klasifikáciu tovaru kvôli zabezpečeniu najnižších možných colných poplatkov a súladu s predpismi.

WorldTariff je predplatená služba dostupná prostredníctvom webovej stránky My Global Trade Data.


Ak chcete získať viac informácií o systéme WordTariff, kontaktujte podporu My Global Trade Data cez e-mail na gtd@fedex.com.


Kliknutím sa dostanete na My Global Trade Data.