บริการ FedEx Trade Networks

ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเราในติดต่อกับซัพพลายเชนทั่วโลกเพื่อคุณ

บริการ

FedEx Trade Networks ให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับซัพพลายเชนและช่วยประหยัดต้นทุนให้กับลูกค้า เราใช้ศูนย์บัญชาการและควบคุมการจัดส่งสินค้าทั่วโลกแทนการใช้ช่องทางที่ซับซ้อนมากมาย โดยใช้รูปแบบและขบวนการขนส่งที่ให้ประสิทธิผลสูงสุดเพื่อตอบสนองความต้องการของคุณในเรื่องของต้นทุนและกรอบเวลา


FedEx Trade Networks บูรณการบริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ดำเนินพิธีการศุลกากร และให้คำปรึกษาด้านการค้าและศุลกากร และให้บริการเพิ่มมูลค่าอื่นๆ เครือข่ายทั่วโลกของเราช่วยให้เราสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์และตลาดใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็ว เครือข่ายการจัดการทั่วโลกของเรา ช่วยให้เราสามารถเข้าถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่จำเป็นสำหรับซัพพลายเชนของคุณอย่างถูกต้องและรวดเร็ว ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับคุณได้อย่างแท้จริง


ไม่ว่าคุณจะใช้บริการของเราแบบเดียวหรือแบบผสมผสาน FedEx Trade Networks ช่วยให้ธุรกิจของคุณสามารถสร้างสรรค์โซลูชั่นทางการค้าทั่วโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในต้นทุนที่ประหยัด ช่วยให้การจัดการซัพพลายเชนเป็นไปได้อย่างง่ายดาย เอื้อให้ธุรกิจของคุณสามารถมุ่งเน้นโอกาสทางธุรกิจต่างๆ ได้ทั่วโลก

โซลูชั่นการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ – ทางเรือ ทางเครื่องบิน หรือแบบผสมผสาน

FedEx Trade Networks ให้บริการสู่จุดหมายทั่วทุกมุมโลกได้อย่างยืดหยุ่น โดยใช้ประโยชน์จากตัวเลือกประตูการค้าต่างๆในภูมิภาค ตารางเวลาของผู้ขนส่งรายวันและรายสัปดาห์ที่หลากหลาย และบริการสนับสนุนที่ครบครัน การใช้ประโยชน์จากช่องทางที่มีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความต้องการด้านการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทั้งหมดของคุณ และสร้างโซลูชั่นการขนส่งสินค้าทั่วโลกที่ตอบสนองความต้องการทางธุรกิจของคุณได้อย่างสมบูรณ์

Global Order Logistics

เครื่องมือในการติดตาม จัดการ และรายงานผลอย่างครอบคลุมทั่วโลกเพื่อเพิ่มผลผลิตและผลกำไร – เชื่อมโยงผู้จำหน่าย เขตภูมิภาค ผู้ซื้อ ผลิตภัณฑ์ และการส่งสินค้าของคุณ

โซลูชั่นทางเครื่องบินและทางเรือ FedEx® International DirectDistribution

โซลูชั่นการขนส่งสินค้าที่ครบวงจรอย่างแท้จริง — ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศของคุณ ตั้งแต่จุดต้นทาง ไปยังจุดหมายปลายทางต่างๆ ที่หลากหลาย ผ่านช่องทางเดียวที่รวดเร็ว

การกระจายสินค้าและการขนส่งทางบก

บริการถึงสถานที่เพื่อการจัดการซัพพลายเชนที่สมบูรณ์ – รวมทั้งบริการกระจายและขนส่งสินค้าด้วยรูปแบบและช่องทางที่หลากหลาย เพื่อให้ตัวเลือกที่ยืดหยุ่นและตอบสนองความต้องการด้านเวลาและงบประมาณของคุณ

โปรแกรมรวมศูนย์การนำเข้าและส่งออกสำหรับการขนส่งทางเรือและเครื่องบิน

การสนับสนุนธุรกรรมการนำเข้าและส่งออกสมบูรณ์แบบ รวมถึงการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ การติดตามสถานะสินค้าที่จัดส่ง การใช้พื้นที่ตู้คอนเทนเนอร์ทางเรือเพื่อการประหยัดต้นทุน รวมถึงวิธีขนส่งแบบ LCL (Less-than-Container-Load) และเวลาในการขนส่งที่ปรับปรุงให้ดีขึ้น

My Global Trade Data

เครื่องมือบริหารจัดการบนเว็บที่สมบูรณ์ ซึ่งให้ข้อมูลที่รวดเร็วและทันสมัยเกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออกสินค้า ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ

WorldTariff®

ได้รับการยอบรับในด้านแหล่งข้อมูลด้านภาษีศุลกากรและภาษีสรรพสามิตสำหรับประเทศต่างๆ

บริการให้คำปรึกษาด้านการค้าและพิธีการศุลกากร

FedEx Trade Networks บริการให้คำปรึกษาด้านการค้าและศุลกากร เป็นบริการที่ให้ความรู้และประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติงานแก่ผู้นำเข้าและส่งออก

โซลูชั่นการขนส่งอะไหล่ชิ้นส่วนรถยนต์

ด้วยการใช้ขีดความสามารถที่เต็มเปี่ยมของ FedEx FedEx Trade Networks จึงให้บริการพิเศษเฉพาะด้านที่ตอบสนองความต้องการสำหรับผู้จำหน่ายอะไหล่ชิ้นส่วนรถยนต์

ตัวแทนดำเนินพิธีการศุลกากร

ในฐานะที่เป็นผู้ขนส่งรายใหญ่ที่สุดรายหนึ่งของโลกที่ต้องผ่านพิธีการศุลกากรในทวีปอเมริกาเหนือ บริการดำเนินพิธีการศุลกากรของเรามีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมาก ไร้ปัญหาและข้อกังวลใดๆ นอกจากนี้ เรายังสามารถประสานงานบริการพิธีการศุลกากรนอกเขตทวีปอเมริกาเหนือได้เช่นกัน

การจดทะเบียนโรงงานผลิตอาหาร FDA

โรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศทั้งหมดที่ผลิต แปรรูป บรรจุ หรือจัดเก็บอาหารเพื่อการบริโภคของมนุษย์หรือสัตว์ในประเทศสหรัฐอเมริกาจำเป็นต้องลงทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA) ของสหรัฐอเมริกา ทีม FDA ของเราจะทำงานอย่างเต็มที่เพื่อติดตามเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับต่างๆ และมีระบบที่จะเตรียมความพร้อมโรงงานของคุณให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ

EDI/XML

เพิ่มความสามารถในการติดตามสินค้าระหว่างขนส่ง การเร่งกระบวนการพิธีการศุลกากร และการปรับปรุงคุณภาพความถูกต้องของข้อมูล และความน่าเชื่อถือด้วยระบบ EDI (Electronic Data Interchange) และ/หรือ EDI/XML (Extensible Markup Language)