ftn.fedex.com Kullanım Şartları

© FedEx Trade Networks Transport & Brokerage, Inc. Bu sitenin içeriği, Amerika Birleşik Devletleri ve uluslar arası telif hakkı, ticari marka ve diğer kanunlar tarafından korunmaktadır. Tüm hakları saklıdır.

MY GLOBAL TRADE DATA VE WORLDTARIFF.COM DÂHİL OLMAK ÜZERE, FTN.FEDEX.COM'U KULLANIMINIZ, AŞAĞIDAKİ ŞART VE KOŞULLARA TABİDİR. BU SİTEYİ GÖRÜNTÜLEMENİZ VEYA KULLANMANIZ HALİNDE, KENDİ ADINIZA VEYA TEMSİL ETTİĞİNİZ TÜZEL KİŞİ ADINA (BUNDAN BÖYLE MÜŞTEREKEN "TARAFINIZ" VEYA "TARAFINIZIN" OLARAK ANILACAKTIR), AŞAĞIDAKİ ŞART VE KOŞULLARIN TAMAMINI KABUL ETMİŞ SAYILACAKSINIZ.

FEDEX TRADE NETWORKS VEYA İŞTİRAKLERİ, HERHANGİ BİR ZAMANDA, TEBLİGAT GÖNDERMEKSİZİN, SÖZ KONUSU ŞART VE KOŞULLARDA DEĞİŞİKLİK VEYA TADİLAT YAPABİLİR; DAHA SONRA FTN.FEDEX.COM VE WORLDTARIFF.COM'U GÖRÜNTÜLEMENİZ VEYA KULLANMANIZ, SÖZ KONUSU DEĞİŞİKLİK VE TADİLATLARI KABUL ETTİĞİNİZ ANLAMINA GELECEKTİR. FTN.FEDEX.COM VE WORLDTARIFF.COM.'DA SUNULAN BELİRLİ FONKSİYON, ÖZELLİK, BİLGİ VE UYGULAMALARI KULLANIMINIZA YÖNELİK OLARAK FTN.FEDEX.COM VE WORLDTARIFF.COM ÜZERİNDEN SUNULAN EK ŞART VE KOŞULLAR OLABİLİR.


 1. Tanımlar
 2. fedex.com'un Kullanımı
 3. fedex.com Kullanıcı Kaydı
 4. ftn.fedex.com'da değişiklik
 5. Kullanıma son verilmesi
 6. Mülkiyet
 7. Garantinin Reddi
 8. Sorumluluğun Sınırlandırılması
 9. Tazminat
 10. Diğer web sitelerine linkler
 11. Gizlilik Politikası
 12. İhracat
 13. Uygulanacak Kanun ve Bölünebilirlik

Bölüm 1. Tanımlar.

İçerik: My Global Trade Data dâhil olmak üzere, ftn.fedex.com ve worldtariff.com'daki bilgiler, grafikler, ürünler, özellikler, fonksiyonellik, hizmetler ve linkler.

FedEx Trade Networks: FedEx Trade Networks, tüzel kişiliği, ana şirket ve iştirakleri ile ana şirketin bağlı şirketleri

Tarafınız: Tarafınızı ve temsil ettiğiniz tüzel kişiyi ifade eder.

Madde 2. ftn.fedex.com ve worldtariff.com'un kullanımı.

ftn.fedex.com ve worldtariff.com, yalnızca, FedEx Trade Networks ile etkileşime geçecek olan mevcut ve potansiyel FedEx Trade Networks müşterilerinin kullanımına yönelik olup, başka bir şahıs veya tüzel kişi tarafından, başka bir amaçla kullanılamaz. Özellikle, tüm bilgi ve hizmetler, yalnızca, mevcut ve potansiyel FedEx Trade Networks müşterileri tarafından, kendi sevkiyatları için kullanılabilir. ftn.fedex.com veya worldtariff.com'un, üçüncü şahıs sevkiyatçılar tarafından veya onların menfaatine bilgi sağlamak veya sevkiyat hazırlamak amacıyla kullanılması yasaktır.

ftn.fedex.com veya worldtariff.com üzerinden bilgi edinmek için otomatik arama veya sorgulama cihazlarının kullanılması kesinlikle yasaktır.

FedEx Trade Networks, ftn.fedex.com veya worldtariff.com üzerinden, yeni hizmet veya ürünler için fikir, konsept veya teknik kabul etmez. Bu tür bilgilerin alınması durumunda, söz konusu bilgiler gizli kabul edilmeyecek olup; FedEx Trade Networks, bu bilgileri istediği şekilde kullanmakta, iletmekte ve bunlardan yararlanmakta serbest kabul edilecektir.

Bölüm 3. ftn.fedex.com ve worldtariff.com Kullanıcı Kaydı.

ftn.fedex.com ve worldtariff.com'daki interaktif özelliklere erişmek için, ftn.fedex.com ve/veya worldtariff.com'a kaydolmayı tercih edebilirsiniz. ftn.fedex.com'a giriş, ftn.fedex.com'daki My Global Trade Data bölümüne erişmenizi sağlar. worldtariff.com'a giriş ise, ftn.fedex.com'daki WorldTariff bilgilerine erişmenizi sağlar.

ftn.fedex.com ve/veya worldtariff.com'a kaydolurken, Kullanıcı Kayıt sayfalarında talep edilen, Tarafınızla ilgili doğru ve güncel bilgileri vermeyi kabul eder ve doğru ve güncel olmalarını sağlamak için, online profil bilgilerini güncellersiniz.

ftn.fedex.com ve/veya worldtariff.com Kullanıcı Kaydı'nı kullanarak kaydolmanız durumunda, tarafınıza bir kullanıcı adı ve şifresi verilecektir. Şifreyi ve kullanıcı adını gizli tutmakla sorumlu olmanızın yanı sıra, şifreniz ve kullanıcı adınız ile yapılan tüm işlemlerin sorumluluğu da tarafınıza aittir. (a) Kullanıcı adınızın ve şifrenizin izinsiz kullanımı durumunda derhal FedEx Trade Networks'ü bilgilendirmeyi (b) her ziyaretin sonunda ftn.fedex.com ve worldtariff.com oturumlarından çıkmayı kabul edersiniz.

Bölüm 4. ftn.fedex.com ve worldtariff.com'da değişiklik.

ftn.fedex.com ve worldtariff.com ile İçerikleri, herhangi bir zamanda, bildirimde bulunmaksızın değiştirilebilir, silinebilir veya güncellenebilir.

Bölüm 5. Kullanıma Son Verilmesi.

FedEx Trade Networks, ftn.fedex.com ve/veya worldtariff.com'u herhangi bir zamanda, tebligatta bulunmaksızın kaldırabilir, yayınına geçici olarak ara verebilir veya tadil edebilir; FedEx Trade Networks aynı zamanda, diğerlerinin siteye erişimi devam etmesine rağmen, herhangi bir zamanda, herhangi bir nedenle, tamamen kendi inisiyatifiyle, tarafınızın veya herhangi bir kullanıcının, ftn.fedex.com ve/veya worldtariff.com'a erişimini engelleyebilir, sonlandırabilir veya askıya alabilir.

Mülkiyet 6. Mülkiyet.

ftn.fedex.com, worldtariff.com ve İçerikleri, Amerika Birleşik Devletleri ve uluslar arası telif hakkı, ticari marka ve diğer kanunlarla korunmaktadır. © 1995-2010 FedEx. Tüm hakları saklıdır. Özellikle, FedEx Trade Networks, ftn.fedex.com ve worldtariff.com'a erişime izin vermek suretiyle, hiçbir şahsa, ftn.fedex.com, worldtariff.com veya ftn.fedex.com ya da worldtariff.com'da yer alan veya bunlar üzerinden sunulan İçerik üzerinde mülkiyet hakkı vermez. Müşteri, ftn.fedex.com, worldtariff.com'un hiçbir bölümünü veya bunların İçeriğini kopyalayamaz, değiştiremez, tercüme edemez, nakledemez, dağıtamaz, uyarlayamaz, çoğaltamaz, kaynak koda dönüştüremez, tersine mühendislik uygulayamaz veya tersine çeviremez.

Madde 7. Garantinin Reddi.

FTN.FEDEX.COM, WORLDTARIFF.COM VE İÇERİKLERİ "OLDUĞU GİBİ" SUNULMAKTADIR. FEDEX TRADE NETWORKS VE LİSANSÖRLERİ, SÖZ KONUSU İÇERİK VE TARAFINIZIN FTN.FEDEX.COM'U VE İÇERİĞİNİ VEYA FTN.FEDEX.COM'U VE İÇERİĞİNİ YA DA WORLDTARIFF.COM'U VE İÇERİĞİNİ KULLANABİLMENİZ VEYA KULLANAMAMANIZ İLE İLGİLİ OLARAK, PAZARLANABİLİRLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK, MÜLKİYET VE İHLAL ETMEME YÖNÜNDEKİ ZIMMİ GARANTİLER DAHİL OLUP BUNLARLA SINIRLI KALMAMAK ÜZERE, AÇIK VEYA ZIMNİ HER TÜRLÜ GARANTİYİ REDDEDER.

PAZARLANABİLİRLİĞE VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUĞA YÖNELİK ZIMNİ GARANTİLER DÂHİL OLUP BUNLARLA SINIRLI KALMAMAK ÜZERE, FEDEX TRADE NETWORKS, FTN.FEDEX.COM, WORLDTARIFF.COM, MY GLOBAL TRADE DATA VE INTERNETİN FONKSİYONELLİĞİ İLE İLGİLİ TÜM AÇIK VEYA ZIMNİ GARANTİLERİ AÇIK BİR ŞEKİLDE REDDEDER VE HARİÇ TUTAR. FEDEX TRADE NETWORKS, MY GLOBAL TRADE DATA'NIN VEYA WORLDTARIFF'IN, MÜŞTERİNİN TÜM İHTİYAÇLARINI KARŞILAYACAĞINI VEYA İŞLEMLERİNİN KESİNTİSİZ VEYA HATASIZ OLACAĞINI YA DA MY GLOBAL TRADE DATA VEYA WORLDTARIFF KAPSAMINDAKİ HERHANGİ BİR KUSURUN GİDERİLECEĞİNİ GARANTİ ETMEZ. AYRICA, FEDEX TRADE NETWORKS, KABİLİYET, DOĞRULUK, KESİNLİK, GÜVENİLİRLİK VEYA BAŞKA HUSUSLAR AÇISINDAN, MY GLOBAL TRADE DATA VEYA WORLDTARIFF.COM'UN MÜŞTERİ TARAFINDAN KULLANIMININ SONUÇLARI İLE İLGİLİ HERHANGİ BİR BEYAN VE TAAHHÜTTE BULUNMAZ. FEDEX TRADE NETWORKS VEYA FEDEX TRADE NETWORKS'ÜN YETKİLİ BİR TEMSİLCİSİ TARAFINDAN VERİLEN HİÇBİR SÖZLÜ VEYA YAZILI BİLGİ, BULUNULAN BEYAN VEYA TAVSİYE, TEMİNAT TEŞKİL ETMEYECEKTİR.

Bölüm 8. Sorumluluğun Sınırlandırılması.

FTN.FEDEX.COM VE İÇERİĞİ İLE WORLDTARIFF.COM VE İÇERİĞİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN RİSK TAMAMEN TARAFINIZA AİTTİR. SÖZ KONUSU ZARARLARIN OLASILIĞI KONUSUNDA FEDEX TRADE NETWORKS'Ü BİLGİLENDİRMİŞ OLSANIZ DAHİ, KAR, İŞ, VERİ KAYBINDAN KAYNAKLANAN ZARARLAR VEYA HERHANGİ BİR BİLGİSAYAR SİSTEMİNE YÖNELİK ZARAR DÂHİL OLUP BUNLARLA SINIRLI KALMAMAK ÜZERE, HERHANGİ BİR HUKUK TEORİSİ KAPSAMINDA, FTN.FEDEX.COM VE İÇERİĞİNDEKİ VEYA WORLDTARIFF.COM VE İÇERİĞİNDEKİ HATALARDAN VEYA BUNLARIN KULLANIMI YA DA KULLANILAMAMASINDAN KAYNAKLANAN DOĞRUDAN, DOLAYLI, SONUCA DAYALI, ARIZİ VEYA DİĞER ZARARLAR AÇISINDAN, FEDEX TRADE NETWORKS, TARAFINIZA VE TARAFINIZ VASITASIYLA TALEPTE BULUNAN HERHANGİ BİR ŞAHSA VEYA TÜZEL KİŞİYE KARŞI HİÇBİR ŞEKİLDE SORUMLU OLMAYACAKTIR.

Bölüm 9. Tazminat.

FedEx Trade Networks'ü, ana şirketini, iştiraklerini ve bağlı şirketlerini ve ilgili yetkililerini, yöneticilerini, çalışanlarını, acente ve temsilcilerini, (i) işbu şart ve koşullarını ihlalinizden ve bu site ile bağlantılı olarak yaptığınız işlemlerden doğan her türlü tazminat talebi karşısında tazmin etmeyi ve belirtilen şahısların zararlarını karşılamayı kabul edersiniz.

Bölüm 10. Diğer web sitelerine linkler.

ftn.fedex.com ve worldtariff.com sitelerinde, üçüncü şahısların sitelerini ziyaret etmenize olanak veren linkler bulunmaktadır. Bu siteler ve ait oldukları şirketler, FedEx Trade Networks tarafından denetlenmemektedir. FedEx Trade Networks, söz konusu sitelerde verilen veya sunulan bilgilerle ve bu sitelerde atıfta bulunulan şahıslar veya tüzel kişiler tarafından sunulan ürün veya hizmetlerin kalitesi ya da kabul edilebilirliği ile ilgili beyanda bulunmaz.

FedEx Trade Networks, söz konusu sitelerde bulunan herhangi bir yazılımın doğruluğunu, performansını veya kalitesini test etmemiş olup, bu konularda beyanda bulunmaz. Herhangi bir yazılımı kullanmadan önce, bu yazılımın internet üzerinden erişimi ve kullanımı ile ilgili olabilecek riskleri araştırıp değerlendirmeniz gerekmektedir.

Bölüm 11. Gizlilik Politikası.

FedEx Trade Networks Gizlilik Politikası , ftn.fedex.com ve worldtariff.com üzerinden, tarafınızdan edinilen bilgilerin kullanımını düzenler.

Bölüm 12. İhracat.

Amerika Birleşik Devletleri'nin ve ftn.fedex.com ve/veya worldtariff.com'a erişebileceğiniz başka bir ülkenin, ftn.fedex.com ve worldtariff.com'da yer alan veya bu sitelerde sunulan her türlü İçeriğe erişim, bunların kullanımı, ihracatı, yeniden ihracı ve ithalatı ile ilgili tüm kanun ve yönetmeliklerine uyma sorumluluğunu üstlenirsiniz.

Amerika Birleşik Devletleri hukuku uyarınca ihracat veya ithalatın sınırlandırıldığı bir ülkeye hiçbir İçerikle ilgili ihracat veya ithalat yapmamayı, söz konusu ülkenin vatandaşı olmadığınızı, Amerika Birleşik Devletleri'nin Engellenen Şahıslar Listesinde yer alan Engellenmiş bir Taraf olmadığınızı, Amerika Birleşik Devletleri Maliye Bakanlığı'nın Özel Olarak Belirlenmiş Vatandaşlar Listesi'nde yer alan Özel Olarak Belirlenmiş bir Vatandaş olmadığınızı ve İçeriğin, nükleer, kimyasal veya biyolojik silahların tasarımında, geliştirilmesinde veya üretiminde kullanılmayacağını kabul edersiniz.

Bölüm 13. Uygulanacak Kanun ve Bölünebilirlik.

İşbu Sözleşme ve ftn.fedex.com ve worldtariff.com'un tarafınızdan kullanımı, kanunların ihtilafı hükümleri haricinde, Amerika Birleşik Devletleri ve Tennessee Eyaleti kanunlarına göre idare edilir ve yorumlanır. Herhangi bir yetkili mahkemenin, işbu Sözleşmenin veya bir bölümünün herhangi bir hükmünü uygulanamaz bulması durumunda, söz konusu hüküm, izin verilen azami düzeyde uygulanacaktır.

ftn.fedex.com, worldtariff.com veya işbu Sözleşme ile ilgili herhangi bir dava hakkı, ilgili talep veya dava hakkının doğmasını müteakip bir yıl içinde kullanılmalı veya reddedilmeli ve Shelby County, Tennessee'deki yetkili bir mahkemeye taşınmalıdır. İşbu Sözleşme, FedEx Trade Networks'ün yazılı izni olmadan değiştirilemez veya tadil edilemez.