Giải pháp Đường hàng không và Đường biển FedEx® International DirectDistribution

Giao hàng Trực tiếp tới Địa điểm của Khách hàng và Cắt giảm Chi phí

Giảm bớt các bước trong chuỗi cung ứng, số ngày không hoạt động trong chu kỳ và chi phí không cần thiết khỏi phương trình thương mại toàn cầu của bạn.

FedEx® International DirectDistribution Giải pháp Đường biển và Đường hàng không là những giải pháp phân phối trọn gói thực thụ – chuyển hàng hóa quốc tế của bạn từ điểm xuất phát đến các điểm đích cuối khác nhau thông qua một kênh vận chuyển nhanh duy nhất.

Một Nhà cung cấp Duy nhất. Một Kênh Tinh gọn. Lợi thế Chi phí Toàn diện.

Nhiều lô hàng cần chuyển gấp được tập kết tại các điểm sản xuất ở Châu Á, Châu Âu, và một số địa điểm tại Mỹ La tinh, sau đó được chuyển bằng máy bay hoặc tàu biển tới Hoa Kỳ, Canada và Puerto Rico, tại đây từng lô hàng được chuyển tới các nhà bán lẻ và khách hàng cuối cùng. Điều này cho phép bạn tối ưu hóa chuỗi cung ứng, tăng tốc độ cung ứng ra thị trường và kiểm soát chi phí ở mọi bước.

Giá trị Gia tăng. Loại bỏ sự Chậm trễ. Tiết kiệm Nhiều hơn.

Với Giải pháp Đường biển và Đường hàng không FedEx International DirectDistribution, FedEx Trade Networks sẽ:

  • Bố trí nhận lô hàng của bạn tại địa điểm của nhà cung cấp và/hoặc nhà máy, điểm tập kết, hoặc bãi container ở châu Á hoặc châu Âu và một số địa điểm tại Mỹ La tinh.
  • Tập kết từ một hay nhiều người gửi hàng và/hoặc nhà cung cấp nếu cần và chuyển hàng bằng đường hàng không hoặc đường biển.
  • Cung cấp dịch vụ môi giới hải quan tại Hoa Kỳ và Canada.
  • Cung cấp dịch vụ phân chia, xử lý và gửi tới các địa chỉ giao hàng khác nhau, nếu cần.
  • Điều phối với FedEx Express®, FedEx Ground®, FedEx Home Delivery®, FedEx SmartPost®, FedEx Freight® hoặc FedEx Custom Critical® để cung cấp dịch vụ giao hàng tận nơi.*

Giải pháp Đường biển và Đường hàng không FedEx International DirectDistribution mang lại cho bạn kiến thức chuyên môn đầu ngành về giao nhận và thủ tục hải quan và độ tin cậy cũng như hiệu quả của mạng lưới FedEx cho thị trường phân phối toàn cầu.

*Một số dịch vụ không được cung cấp tại Canada và Puerto Rico.


Để biết thêm thông tin, xin hãy bấm vào đây để liên hệ với FedEx Trade Networks