My Global Trade Data

Nhanh chóng. Chính xác. Do FedEx Trade Networks cung cấp.

Dịch vụ có tên là My Global Trade Data, và khi bạn cần thông tin chính xác đến từng phút về các lô hàng quốc tế, bạn sẽ có ngay trong tầm tay. Thông tin bảo mật của bạn được bảo vệ bằng quy trình đăng nhập và mật khẩu, phương thức liên lạc an toàn và tường lửa nghiêm ngặt.

My Global Trade Data bao gồm một bộ các dịch vụ xoay quanh cốt lõi là môi giới hải quan, thông tin xuất khẩu và vận chuyển.

My Global Trade Data Track cho phép bạn truy cập nhanh vào dữ liệu nhập khẩu/xuất khẩu và thông tin chi tiết về thuế, chi phí vận chuyển, ngày tháng và các hoạt động thương mại khác. Ngoài ra, tính năng chứng từ trực tuyến cho phép bạn xem các giấy tờ thương mại quốc tế ngay lập tức.

Track là một phương án hiệu quả và tiết kiệm thời gian để gọi điện thoại, theo dõi thông tin hoặc gửi và nhận fax. Và bạn có thể cho chạy, xem hoặc tải xuống báo cáo 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày mỗi tuần. Một tính năng mới thú vị của Track là khả năng đặt báo cáo trực tuyến. Liên kết tới báo cáo sẽ được gửi qua email cho bạn khi báo cáo đã sẵn sàng.

Một trong những lợi ích có giá trị nhất khi sử dụng Track là khả năng lấy thông tin về một giao dịch cụ thể, bao gồm giải ngân tiền mặt và phân loại thuế quan.

Để biết thêm thông tin về Track, liên hệ với My Global Trade Data qua email theo địa chỉ gtd@fedex.com.

Bấm vào đây để truy cập My Global Trade Data