Dịch vụ Tư vấn Thương mại & Hải quan

Khi phải đối mặt với một mê cung rắc rối của các quy tắc và thủ tục thương mại quốc tế, bạn có thể sử dụng FedEx Trade Networks làm nhà tư vấn tin cậy để tiết kiệm tiền, nâng cao hiệu quả và đảm bảo tuân thủ luật pháp.

Các tư vấn viên thương mại của chúng tôi sẽ đánh giá kỹ càng về hoạt động xuất nhập khẩu của bạn. Chúng tôi giúp bạn chuẩn bị cho kiểm tra Hải quan, đào tạo nhân sự, xây dựng các chính sách và quy trình, phân loại sản phẩm trong kho và nhiều hơn thế nữa.

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ tư vấn sau đây:

  • Chương trình Hợp tác Hải quan-Thương mại Chống Khủng bố (C-TPAT)
  • Phân loại & Cơ sở Dữ liệu Sản phẩm
  • Các giải pháp NAFTA
  • Các Giải pháp Tuân thủ Quy định Hải quan
  • Chứng nhận của Chương trình Nhà nhập khẩu Tự đánh giá (ISA)
  • Dịch vụ Tư vấn Nhập khẩu
  • Dịch vụ Tư vấn Xuất khẩu

Để biết thêm thông tin, xin hãy bấm vào đây để liên hệ với FedEx Trade Networks