WorldTariff®

Các loại thuế và thuế quan – ngay lập tức.

Được công nhận là nguồn thông tin về thuế quan và thuế của nhiều quốc gia, WorldTariff không ngừng thu thập dữ liệu từ các cơ quan hải quan quốc tế, đơn giản hóa thông tin và dịch chúng sang tiếng Anh.


WorldTariff công bố các mức thuế suất Tối Huệ Quốc áp dụng, thuế suất ưu đãi, Thuế Giá trị Gia tăng (VAT), thuế tiêu thụ đặc biệt, các loại thuế biên giới khác, phân loại thuế quan cho các mục đích thu thuế và mô tả Hệ thống Hài hòa hoàn chỉnh. Thông tin này có sẵn ngay lập tức đối với hơn 175 khu vực hải quan, đại diện cho trên 95% giá trị hàng nhập khẩu trên thế giới.

WorldTariff có thể là nguồn thông tin quý báu nếu bạn:

  • Tìm kiếm nguồn hàng hoặc gửi hàng quốc tế.
  • Phát sinh thuế hải quan và chi phí thuế cao hơn 2% chi phí, bảo hiểm và giá trị hàng hóa của bạn.
  • Muốn tối ưu hóa hoạt động kho vận đối với tổng giá và chi phí dỡ hàng.
  • Cần kiểm soát việc phân loại hàng hóa nhằm đảm bảo có mức thuế suất thấp nhất có thể và tuân thủ các quy định.

WorldTariff là dịch vụ thuê bao và có thể truy cập qua trang web My Global Trade Data.

Để biết thêm thông tin về WorldTariff, liên hệ với My Global Trade Data qua email theo địa chỉ gtd@fedex.com.


Bấm vào đây để truy cập My Global Trade Data